תשובות לשאלונים

ישנן ערכות (כרגע רק אחת) שאליהן מצורפים שאלונים לבדיקה עצמית. את התשובות המפורטות והמנומקות לשאלות שבשאלונים אפשר למצוא כאן.

כדי לראות את התשובה לשאלה מסויימת יש לבחור מתוך רשימת שמות הערכות שמופיעה למטה, את שם הערכה המתאימה ואחר כך לבחור את הפעילות שאליה מתייחסת השאלה.

נשים לב שהשאלונים אינם מכילים שאלות אלא טענות, שכל אחת יכולה להיות נכונה או לא נכונה או שעל פי מה שלמדנו, אין אנו יכולים לקבוע אם היא נכונה או לא (אז אנו מסמנים "לא בטוח").

מי שמפריע לו אופן כזה של הצגת "שאלות", יכול פשוט להוסיף לכל טענה את הביטוי "האם" (או לפעמים "האם כאשר"), ולקבל אז שאלה "רגילה" שהתשובות האפשריות לה הן "כן", "לא" או "לא בטוח".

השאלות שבשאלונים מיועדות למי שלמד את כל החומר שבחוברת ההדרכה, כולל ההשלמות ומילון המונחים.

אנו ממליצים מאוד לנסות ולהשיב על השאלות שבשאלונים. עצם הנסיון להשיב עליהן יכול לחזק מאוד את הבנת החומר הנלמד.

להלן רשימת שמות הערכות שאליהן מצורפים שאלונים:

המעגל הראשון