רזולוציית מסך

לא נוכל להסביר כאן מהי רזולוציית מסך. נציין רק שרזולוציית מסך נתונה על ידי שני מספרים שביניהם רשומה המילה "על" (או באנגלית המילה "by"). כך למשל : רזולוציית המסך יכולה להיות 800 על 600 ( 600 by 800 ), 1024 על 768 ( 768 by 1024 ) וכו'.

מקובל גם להשתמש בסימן הכפל "X", במקום במילים "על" או "by". כך למשל, רזולוציית מסך של 1024 על 768 ( 768 by 1024 ), אפשר לרשום פשוט על ידי "1024X768".

במערכת ההפעלה חלונות XP ניתן לשנות את רזולוציית המסך באופן הבא: מפעילים את המחשב ומחכים עד להופעת מסך שולחן העבודה. מצביעים עם החץ על נקודה כלשהי על המסך ולוחצים על הלחצן הימני של העכבר. נפתח תפריט שבתחתיתו רשום "מאפיינים" ("properties").

בוחרים "מאפיינים" ומקבלים חלון שכותרתו "מאפייני תצוגה" ("display properties"). בחלון מופיעות כרטיסיות. בוחרים את הכרטיסיה "הגדרות" ("settings") ומקבלים חלון שבו נמצא אזור מלבני שמעליו רשום "רזולוציית מסך" ("screen resolution"). מופיע שם גם מין חץ שניתן לגרור אותו באמצעות העכבר, ימינה או שמאלה. הגרירה משנה את רזולוציית המסך, שרשומה מתחת לחץ. גוררים את החץ (אם צריך) עד שמקבלים את הרזולוצייה 1024 על 768 ( 768 by 1024 ) . לסיום אנו בוחרים "אישור" ("OK") והמחשב מחזיר אותנו לשולחן העבודה.