דפי פעילויות

כל ערכת לימוד ש-TILAS מציעה, כוללת חוברת או חוברות הדרכה שמתארות פעילויות שניתן לבצע באמצעות חלקי הערכה.

הפעילויות הללו קשורות, בדרך כלל, זו לזו ורצוי גם לבצען בסדר שבו הן מופיעות בחוברות.

בנוסף לפעילויות שבחוברות ההדרכה מציעה TILAS גם פעילויות "עצמאיות" שאינן תלויות, בדרך כלל, בפעילויות אחרות. כל פעילות כזאת מתבססת, בדרך כלל, על חלק או חלקים חדשים שאינם כלולים בערכות, ומלמדת משהו שאיננו כלול בחוברות ההדרכה.

כך למשל, התכנית "חשמל במעגל" כוללת בנוסף לערכת המעגל הראשון, גם 16 פעילויות נוספות לאלו שמתוארות בחוברת ההדרכה של הערכה.

16 פעילויות אלו מהוות הרחבה לחומר שנלמד באמצעות הערכה ולכן מספרנו אותן כהמשך לחוברת ההדרכה, מ-17 ועד 32.

כדי לראות את דפיה של פעילות מסויימת, יש לבחור את הפעילות מתוך הרשימה הבאה:

פעילות 17 : זמזם
פעילות 18 : זמזם ונורית
פעילות 19 : תאים וסוללות
פעילות 20 : לד-א
פעילות 21 : לד-ב
פעילות 22 : מהדק תנין
פעילות 23 : תיבת מהדקי תנין
פעילות 24 : חוט לוהט

פעילות 25 : נגד משתנה
פעילות 26 : הפעלת מנוע חשמלי
פעילות 27 : המדחף הקטן מסתובב
פעילות 28 : המדחף הגדול מסתובב
פעילות 29 : מד-רוח-א
פעילות 30 : מד-רוח-ב
פעילות 31 : מצמד
פעילות 32 : דיודת גביש