קטלוג

הפריטים ש-TILAS מציעה לרכישה מתוארים בקטלוג שמחולק לשלושה חלקים:

החלק הראשון, קטלוג ערכות הלימוד, מראה את תצלומי ערכות הלימוד וחלקיהן.
החלק השני, קטלוג ערכות הבנייה, מראה את תצלומי ערכות הבנייה ותוצריהן.
החלק השלישי, קטלוג החלקים, מראה את תצלומי כל החלקים שניתן לרכוש מ-TILAS, חוץ מערכות הלימוד או הבנייה.

בתחתית התצלום של כל חלק מופיע המספר הקטלוגי שלו.

כל תצלום של חלק ניתן להגדיל על ידי בחירתו.

כדי להגיע לכל אחד מחלקי הקטלוג יש לבחור את שמו.