הצבעה-בחירה

בעבודה עם מחשב חשוב לעשות הבחנה בין הצבעה לבין בחירה.

הצבעה על נקודה במסך המחשב פירושה הבאת ראש החץ או קצה האצבע המורה (שאותם מזיז העכבר), אל אותה נקודה.

הצבעה על ציור או על תצלום או על טקסט או על שטח כלשהו על המסך, פירושה הצבעה על נקודה כלשהי שנמצאת על הציור, התצלום, הטקסט או השטח.

בחירה בציור, בתצלום, בטקסט או בשטח כלשהו על המסך, פירושה הצבעה עליו ואחר כך לחיצה אחת על הלחצן השמאלי של העכבר.

בקיצור, בחירה היא הצבעה שלאחריה באה לחיצה אחת על הלחצן השמאלי של העכבר.