ערכות הבנייה

ערכת בנייה היא אוסף של חלקים וחוברת הדרכה שבאמצעותם אפשר להרכיב מתקן או מכשיר (תוצר) שמשמש למטרה מסויימת.

בכוונת TILAS לפתח את נושא ערכות הבנייה ולכן הוקדש לו כפתור מיוחד בדף הנושאים.

כל ערכת בנייה מורכבת מחלקים ומחוברת הדרכה, וניתן לרכוש כל אחד מהחלקים וכן את חוברת ההדרכה בנפרד.

ניתן גם לרכוש את כל חלקי ערכת הבנייה ארוזים בשקית, ללא חוברת ההדרכה.

בתחתית הדף נמצאת רשימת ערכות הבנייה שמציעה TILAS. כרגע כוללת הרשימה שתי ערכות: האחת היא ערכת הבנייה שנקראת "פנס", (שכלולה בערכת המעגל הראשון), והשניה היא ערכת הבנייה שנקראת "מד-רוח".

כדי לראות תצלום של ערכת בנייה ותוצרה, יש לעבור לקטלוג ערכות הבנייה.

כדי לקבל פרטים נוספים על ערכת בנייה כלשהי יש לבחור את שמה מתוך הרשימה:

1.פנס
2.מד-רוח